ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Εγγύηση επιστροφής εμπορευμάτων

Αν διαπιστωθεί ότι έχουμε υποπέσει σε κάποιο σφάλμα, η παραγγελία σας θα εκτελεστεί από την αρχή. Οποιοδήποτε ελάττωμα θα πρέπει να μας κοινοποιηθεί εντός 24 ωρών από την παράδοση της παραγγελίας. Προκειμένου να υπάρξει πλήρης αντικατάσταση της παραγγελίας, ο πελάτης πρέπει να επιστρέψει στο 100% την ελαττωματική παραγγελία, μέσα σε διάστημα 5 ημερών από την παραλαβή της. Η παραγγελία σας θα εκτελεστεί ξανά από την αρχή και θα αποσταλεί στον πελάτη μέσω της ίδιας μεθόδου αποστολής. Δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων της αποστολής.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μερική ή πλήρη επιστροφή χρημάτων μπορεί να υπάρξει εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί καμία εργασία πάνω σε μια συγκεκριμένη παραγγελία. Μία τέτοιου είδους επιστροφή χρημάτων θα οριστεί για να καλύψει έξοδα που έχουν πραγματοποιηθεί για την σχεδίαση μακέτας ή άλλων παρεχόμενων υπηρεσιών που σχετίζονται με την παραγγελία αυτή.

Όλες οι πωλήσεις είναι οριστικές και αμετάβλητες. Από τη στιγμή που έχουμε προσαρμόσει την εκάστοτε παραγγελία με βάση τα αρχεία σας και σύμφωνα με τις δικές σας ακριβείς προδιαγραφές , καμία επιστροφή χρημάτων δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί εφόσον η youcreate.gr έχει ήδη ξεκινήσει τις εργασίες πάνω στην παραγγελία σας. Αυτό σημαίνει ότι η youcreate.gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα υλικά από εσάς (ηλεκτρονικό αρχείο και πληρωμή) κι έχει ξεκινήσει να δουλεύει πάνω στην παραγγελία σας (η παραγγελία βρίσκεται στην παραγωγή).

Κάθε παραγγελία που πραγματοποιείται από την youcreate.gr αποτελεί συμβόλαιο μεταξύ του πελάτη, εφόσον ο πελάτης είναι αυτός που έχει κάνει την παραγγελία και της youcreate.gr. Το γεγονός ότι μπορεί να έχετε πραγματοποιήσει μια παραγγελία για λογαριασμό τρίτου, δεν σας απαλλάσσει από την ευθύνη απέναντι στην youcreate.gr. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε απόφαση από το τρίτο πρόσωπο περί μη αποδοχής παραλαβής συγκεκριμένης παραγγελίας που έχει εκτυπωθεί για εσάς ή ακύρωση της συμφωνίας μεταξύ σας, δεν επηρεάζει τις ευθύνες σας προς την youcreate.gr.